19η Τακτική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-08, 12:15-14:15