ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΤΕΤΑΡΤΗ 03/08/2022 ΩΡΑ 18:30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-03, 18:00-3:00