15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΩΡΑ 15.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-01, 14:30-22:30