Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 2α Αυγούστου 2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-02, 19:30-23:30