Συνεδρίαση Οικ. Επιτροπής Δ. Σαρωνικού (Δευτέρα 1.8.2022, ώρα 11:00 - ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-01, 11:00-14:00