11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-02, 15:30-21:00