11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετσόβου, Τετάρτη 03/08/2022, 6μμ (18:00) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-03, 17:45-22:00