Προφορική υποστήριξη της διατριβής της κ. Παρασκευής Σταματάκη, με θέμα: «Η μελέτη των κεραμικών τεχνολογικών παραδόσεων στο ΥΜΙ κτηριακό συγκρότημα του Βαθυπέτρου Αρχανών ως μέσο διερεύνησης της κοινωνίας και της οικονομίας της νεοανακτορικής βορειοκεντ

Τηλεδιάσκεψη
2022-06-22, 11:00-14:00