9Η/26-5-2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Κ.Μ. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-05-26, 11:45-17:00