1ο Συνέδριο Μαρτυρικών Κοινοτήτων: Ιστορία – Κοινωνία – Δίκαιο, Αίθουσα Φαρμάκη, Ελασσόνα | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-05-07, 17:30-23:45