6η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-03-08, 15:45-22:00