ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-3-2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-03-17, 17:30-1:30