ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-01-24, 17:00-3:00