Πρόσκληση σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Σουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 19 Ιανουαρίου 2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-01-19, 17:45-1:00