ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 22-12-2021 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-12-22, 17:15-21:00