Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού (ειδική και τακτική) στις 22/12/2021. | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-12-22, 17:45-2:45