ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/12/2021 (19:30) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-12-16, 19:00-2:00