Εκδήλωση : Η Παναγία η Μεσοσπορίτισσα και τα Λατρευτικά Πολυσπόρια (Πανσπερμία). | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-11-21, 17:30-22:00