ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15-11-2021 (19:00) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-11-15, 18:30-2:00