«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ) | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-10-20, 9:45-13:15