«ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» | Τακτική Γενική Συνέλευση | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-10-20, 11:15-13:30