1η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

1ος Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

6 Νοεμβρίου 2014

Αμφιθέατρο Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεματικής
16:40 - 17:00 Χαιρετισμός από την ΕΕΛ/ΛΑΚ
17:00 - 17:20 Δραστηριότητες Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ “Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο”
17:20 - 17:40 Δραστηριότητες Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ “Πανεπιστήμιο Αιγαίου”
17:40 - 18:00 Δραστηριότητες Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΙΠΣΥ/ΕΚ “Αθηνά”
18:30 - 19:00 “Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ για τους πολίτες”, Scify
19:00 - 19:20 Δραστηριότητες Μονάδας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ “ΤΕΙ Αθήνας”
19:20 - 20:00 Παρουσίαση εφαρμογών που αναπτύχθηκαν κατά τον Α' κύκλο σεμιναρίων