Χρυσόθεμη Σταματοπούλου-Βασιλάκου

Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών