33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ - ΤΡΙΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΩΡΑ 11.30 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-09, 11:00-18:45