Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
23/02/2022
11:00 - 13:00
Αποκατάσταση και επανάχρηση αρχοντικών πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής
09/03/2022
11:00 - 13:00
The Use of Storm Models in the Field of Ocean Engineering
23/03/2022
11:00 - 13:00
Use of FRP as internal shear reinforcement of concrete elements
30/03/2022
11:00 - 13:00
Καινοτομικά προϊόντα τροποποιημένου ξύλου - Εφαρμογές σε εξωτερικές κατασκευές
06/04/2022
11:00 - 13:00
Υπόγειες κατασκευές υπό σεισμική ταλάντωση: Από τη διερεύνηση της συμπεριφοράς και τον σχεδιασμό στην εκτίμηση της τρωτότητας και της ανθεκτικότητας
07/04/2022
18:30 - 21:00
To Πανεπιστήμιο ενάντια στον πόλεμο
07/05/2022
17:00 - 21:00
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ - ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
25/05/2022
11:00 - 13:00
Σεισμική και Συνδυασμένη Σεισμική/Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφισταμένων Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά
01/06/2022
11:00 - 12:10
Λογισμικό Πεπερασμένων Στοιχείων Ανοικτού Κώδικα MSolve. Παρουσίαση και Δυνατότητες
01/06/2022
13:00 - 15:00
Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Κωνσταντίνου Τζάρου

Σελίδες