Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
02/03/2016
13:00 - 15:00
Συνέντευξη Τύπου της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
23/03/2016
11:00 - 16:30
Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία
29/03/2016
12:00 - 15:20
Προηγμένες Υπηρεσίες και Υποδομές ΕΔΕΤ για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα
09/04/2016
10:30 - 15:30
Εθνικός Διάλογος για την Πρώιμη Παρέμβαση σε Μαθησιακά Προβλήματα
16/04/2016
10:45 - 15:00
Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΘΥΝΗ
10/05/2016
10:00 - 13:30
ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΙΝΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
03/06/2016
11:00 - 13:00
Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με έμφαση στους νέους επιστήμονες
05/09/2016
09:00 - 16:00
Νέα προγράμματα σπουδών για την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο
12/09/2016
15:00 - 16:00
Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους 13 Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
15/09/2016
09:00 - 17:00
Ενημέρωση των Σχολικών συμβούλων του Κλάδου ΠΕ02

Σελίδες