Μικτή Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας (22-12-2021 ώρα 18:30 & 20:00). | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2021-12-22, 18:15-23:45