Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
30/06/2021
10:00 - 14:00
Έξυπνες Ψηφιακές Υπηρεσίες
27/05/2021
09:30 - 15:30
Ο ρόλος και τα όρια της δικτυοκεντρικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου του ΕΚΔΔΑ - Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΤΕΚ)
22/03/2021
09:00 - 09:30
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
10/02/2021
12:00 - 13:30
Σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης
11/01/2021
08:00 - 09:00
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)
23/12/2020
09:00 - 14:00
Προκλήσεις και Προοπτικές της Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Ελληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα
14/12/2020
09:00 - 10:30
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ
25/11/2020
09:30 - 15:00
Η βία κατά των Γυναικών: Πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης στην εποχή της πανδημίας
30/10/2020
09:00 - 14:00
Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων Έρευνας του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομίας
22/10/2020
09:00 - 14:00
Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ. Ένα σημαντικό εγχείρημα τεκμηρίωσης για τη Δημόσια Διοίκηση & τους πολίτες - Εργαλείο διαμόρφωσης σύγχρονων πολιτικών για το επιτελικό κράτος

Σελίδες