Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηφθίνουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
12/12/2018
18:00 - 20:30
Οι Αξίες Μας
29/05/2019 - 09:00
30/05/2019 - 20:00
Τα Μαθηματικά στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης [29/5-30/5]
05/06/2019
18:30 - 20:30
Παρουσίαση του βιβλίου: «Νικίου και Γούναρη ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ Σικελία Επιπολαί θέρος 414 π.Χ. - Μικρά Ασία, Κάλε Γκρότο Αύγουστος 1921» του Καθηγητή Ε.Μ. Πολυτεχνείου Γεωργίου Ι. Στασινόπουλου
05/06/2019
19:00 - 21:00
Ετήσια διάλεξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών
11/06/2019
10:00 - 19:30
Το Νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ισχυρό Παρόν – Δυναμικό Μέλλον
19/06/2019 - 14:00
20/06/2019 - 21:00
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΙΙΙ: Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ [19/6 - 20/6]
27/11/2019
09:00 - 20:30
Εκδήλωση για τα 60 χρόνια του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
28/11/2019
18:00 - 20:00
Δείκτης Ποιότητας Νομοθέτησης: Τι πρέπει να αλλάξει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο;
05/12/2019
09:30 - 13:45
Workshop #1: Σχεδιασμός Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα
17/01/2020
17:00 - 21:00
Η εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως θεμελιώδης προϋπόθεση σεβασμού της ΕΣΔΑ

Σελίδες